Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje udzielone przez Progress Uitzendbureau B.V. na niniejszej stronie nie stanowią oferty ani nie są opinią.

Izba Handlowa: Progress Uitzendbueau B.V. to nazwa handlowa wpisana do rejestru Izby Handlowej pod numerem 17192206

Treść: Informacje podane przez Progress Uitzendbureau B.V. zaczerpnięto ze źródeł, które mogą być postrzegane jako wiarygodne, lecz nie gwarantujemy ich prawdziwości ani kompletności. Udzielone informacje mają wyłącznie charakter wskazań i w każdej chwili bez wcześniejszego uprzedzenia mogą ulec zmianie.

Zobowiązanie: Podane informacje nie stanowią podstawy do roszczenia żadnych praw. Progress Uitzendbureau B.V. nie może zagwarantować bezbłędnego czy nieprzerwanego funkcjonowania strony internetowej. Progress Uitzendbureau B.V. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści podane na tej stronie i za udzielone na niej informacje.

Odpowiedzialność: Odbiorca informacji sam odpowiada za wybór i sposób wykorzystania informacji. Informacje mogą być wykorzystywane wyłącznie przez samego odbiorcę. Odbiorcy nie wolno przekazywać, powielać, przetwarzać czy rozpowszechniać tych informacji.

Linki: W różnych miejscach na całej stronie proponowane są automatyczne połączenia (linki) do innych stron internetowych, które dotyczą specyficznych aspektów tejże strony. Mimo że Progress Uitzendbureau B.V. dąży do tego, aby odsyłać do interesujących Państwa stron, nie oznacza to, że firma Progress Uitzendbureau B.V. powiązana jest z tymi innymi stronami lub ich właścicielami ani że jej funkcjonariusze, pracownicy lub przedstawiciele są zobowiązani lub ponoszą jakąkolwiek odpowiedzialność za te inne strony czy przedstawiane na nich informacje.