Dlaczego, jak, co

Why

Dlaczego udostępniamy pracowników tymczasowych?

Ponieważ wierzymy w potęgę trwałej współpracy pomiędzy naszym zleceniodawcą, naszymi pracownikami tymczasowymi a samym Progress. Jesteśmy przekonani o tym, że każda firma ma prawo do najlepiej dopasowanego pracownika tymczasowego. Jesteśmy też przekonani o tym, że każdy zmotywowany do pracy pracownik tymczasowy ma prawo do odpowiedniej dla niego pracy. Nasz pracownik tymczasowy przyczynia się do sukcesu Państwa firmy i odwrotnie, Państwa firma ma wpływ na sukces odniesiony przez naszego pracownika tymczasowego.

Tworzymy udogodnienia dla trwałej relacji pomiędzy Państwem a pracownikiem tymczasowym. Chętnie porozmawiamy z Państwem o tym, jak, naszym zdaniem, elastyczny personel może przyczynić się do polepszenia efektywności i wydajności.

How

Jak postrzegamy współpracę?

Trwała współpraca opiera się na silnej relacji pomiędzy Państwa firmą a naszymi pracownikami tymczasowymi. Nasze usługi mają na celu osiągnięcie wyznaczonego celu. Aby móc to urzeczywistnić, mamy do dyspozycji pełen entuzjazmu zespół, który odpowiada za postępowanie zgodnie z poczynionymi (umownymi) ustaleniami, koncentruje się na Państwa życzeniach i dostosowuje do nich w stopniu maksymalnym świadczone przez nas usługi. Dążymy do ustawicznego doskonalenia współpracy.

What

Co wspólnie uzgadniamy?

Aby móc osiągnąć maksymalne korzyści z naszej trwałej relacji, nasza współpraca będzie podlegać systematycznej ocenie. Ewaluacja ta odbywa się na podstawie ustalonych z Państwem kryteriów, których celem jest kooperacja równoważnych partnerów. Dzięki przeprowadzanej ewaluacji, nasze usługi pozostają przejrzyste i wiarygodne. Ponadto, pozwala ona nam utrzymywać żądany poziom jakości świadczonych usług i dążyć do rozwiązań obniżających koszty.