Why, how, what

Why

Waarom stellen wij flexkrachten ter beschikking?

Omdat wij geloven in de kracht van een duurzame samenwerking tussen onze opdrachtgever, onze flexkrachten en Progress zelf. Wij zijn ervan overtuigd dat iedere organisatie recht heeft op de flexkracht die het best matcht. Ook zijn wij ervan overtuigd dat iedere gemotiveerde flexkracht recht heeft op passend werk. Onze flexkracht levert een bijdrage aan het succes van uw organisatie. Uw organisatie draagt bij aan het succes van onze flexkracht.

Wij faciliteren in een duurzame relatie tussen u en de flexkracht. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij denken dat een flexibele schil kan bijdragen aan een nog efficiëntere en productievere organisatie.

How

Hoe zien wij een samenwerking voor ogen?

Een duurzame samenwerking staat aan de basis van een sterke relatie tussen uw organisatie en onze flexkrachten. Onze diensten zetten we doelgericht in om het gewenste resultaat te behalen. Om dit te realiseren  hebben wij een bevlogen team beschikbaar, dat verantwoordelijk is voor het opvolgen van de gemaakte (contractuele) afspraken, de wensen van u centraal stelt en onze dienstverlening daar zoveel mogelijk op afstemt. Wij streven naar een continue verbetering van de samenwerking.

What

Wat spreken we met elkaar af?

Om het maximale uit onze duurzame relatie te halen, wordt de samenwerking tussen u en ons regelmatig geëvalueerd. Dit gebeurt dit aan de hand van criteria die in overleg met u zijn vastgesteld, met als doel om als gelijkwaardige partners samen te werken. Door te evalueren, blijft onze dienstverlening transparant en betrouwbaar. Daarnaast houdt dit ons in staat om het gewenste kwaliteitsniveau te handhaven en te streven naar kostenverlagende oplossingen.