Financieel Administratief Medewerker

Als je een verschil wilt maken en een waardevolle bijdrage wilt leveren aan je werkgever, is onze vacature iets voor je!

Voor ons uitzendbureau is loonadministratie een van de belangrijkste afdelingen en wij zijn op zoek naar mensen die het goed begrijpen.

Wij zijn op zoek naar de medewerker die zelfstandig werkzaamheden in het financieel administratieve proces verzorgt. De Financieel en Administratief medewerker draagt zorg voor een tijdige verloning van uitzendkrachten en facturatie aan klanten.
Medewerker voert werkzaamheden uit voor het opmaken van de financiële administratie. Het verrichten van betalingen, het bewaken van debiteuren/crediteuren, het opslaan van gemaakte afspraken met leveranciers zijn hiervan onderdeel.

 

Taken en verantwoordelijkheden

Financiële administratie en verloning

 • Voert werkzaamheden uit voor de financiële administratie ( crediteuren-, debiteuren-, salarisadministratie, grootboek) en het opmaken van de jaarrekening;
 • Voert de verloning- en het facturatieproces uit.

Bedrijfsvoering

 • Ontwikkelen, implementeren en beheren van administratieve systemen, beheersystemen, planningssystemen, (financieel) administratieve procedures en richtlijnen;

Projecten

 • Mee uitvoeren van projecten (ontwikkeling en implementatie, veranderingstrajecten) van eenvoudig tot gemiddelde omvang en/of complexiteit.

Informatievoorziening

 • Informatie verstrekken op verzoek van interne- en externe partijen zoals klanten, de belastingdienst, leveranciers en verzekeraars.;
 • Adviseren van collega’s over financieel-administratieve vraagstukken en problemen;

Arbo, veiligheid & milieu

 • Houdt zich aan de richtlijnen op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu, zoals die door Progress en Direct people zijn vastgesteld en binnen de onderneming bekend zijn gemaakt.

Informatieverstrekking en klachtenbehandeling

 • Doorgeven van (standaard) administratieve gegevens aan externe instanties (UWV, incassobureaus, SVB)
 • Verantwoordelijk voor de aangifte van de CBS statistieken
 • Klachten afhandelen conform de klachtenprocedure van ons uitzendbureau.

Arbo, veiligheid & milieu

 • Houdt zich aan de richtlijnen op het gebied van Arbo, veiligheid en milieu, zoals die door ons uitzendbureau zijn vastgesteld en binnen de onderneming bekend zijn gemaakt.

Functie specifieke competenties

Professioneel

De mate waarin wordt beschikt over inhoudelijke vakkennis, deskundigheid en vaardigheden, benodigd om het vak goed uit te oefenen.

 • Beschikt over voldoende vakkennis en vaardigheden;
 • Zorgt dat het eigen kennis-en vaardighedenniveau op peil blijft;
 • Handelt zelfstandig en zorgvuldig;
 • Is bereid om vakgerichte opleidingen te volgen teneinde het kennisniveau te verhogen;
 • Voert opdrachten goed uit binnen de afgesproken kaders;
 • Kan goed omgaan met vertrouwelijke gegevens.

Communicatie

Ideeën en informatie zowel mondeling als schriftelijk helder en duidelijk kunnen overbrengen, maakt effectief gebruik van de bestaande communicatiemiddelen.

 • Toont belangstelling en betrokkenheid en luistert actief naar anderen;
 • Gebruikt taal (mondeling en schriftelijk) die aansluit bij de boodschap, doelgroep en kwaliteitsnorm van de organisatie;
 • Communiceert open, eerlijk en transparant;
 • Bevordert de onderlinge communicatie en staat open voor overleg.

Plannen en organiseren

Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, activiteiten en middelen aangeven om doelen te bereiken.

 • Weet wat hij/zij moet doen en neemt binnen de gestelde kaders initiatief;
 • Stelt doelen en prioriteiten in het eigen werk;
 • Maakt duidelijke afspraken en geeft verwachtingen aan (wie, wat, wanneer)
 • Werkt planmatig;
 • Kan zijn/haar werkzaamheden goed uitvoeren onder tijdsdruk.

Analytisch denkvermogen

Signaleren van problemen, verbanden zien, gegronde conclusies trekken en consequenties inschatten.

 • Weet wanneer de verzamelde informatie voldoende is voor het trekken van conclusies; maakt onderscheid tussen feitelijke informatie en interpretaties/veronderstellingen;
 • Gaat systematisch en gestructureerd te werk in het analyseren van een probleem;
 • Trekt conclusies over oorzaken en gevolgen van problemen.

Functie-eisen

 • HEAO bedrijfsadministratie / bedrijfseconomie;
 • Minimaal 2 jaar relevante werkervaring;
 • Kennis van diverse software- en boekhoudpakketten;
 • Kennis van branche gerelateerde wet- en regelgeving;
 • Kennis van en vaardigheid in het werken met een geautomatiseerd systeem ten behoeve van de verwerking van (financieel) administratieve gegevens;
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden in het Nederlands/Engels.
 • SEU diploma (binnen 1 jaar dienstverband)

Plaats in de organisatie

Werkzaam binnen de afdeling administratie;
De medewerker ontvangt leiding van en rapporteert aan de directeur.

Sollicitatieprocedure

Als u denkt dat u de juiste persoon bent voor deze vacature, stuur ons dan uw CV aan Ad van de Wildenberg (ad@progress-uitzendbureau.com) en we nemen contact met u op.