Disclaimer

De door Progress Uitzendbureau B.V. op deze site verstrekte informatie is geen aanbod of advies.

Kamer van Koophandel: Progress Uitzendbueau B.V. is een handelsnaam staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17192206

Inhoud: De door Progress Uitzendbureau B.V. informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid: Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Progress Uitzendbureau B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Progress Uitzendbureau B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Verantwoordelijkheid: Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.

Links: Op verschillende plaatsen op de gehele site worden automatische koppelingen (links) aangeboden naar andere internetsites, die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Hoewel Progress Uitzendbureau B.V. ernaar streeft dat verwezen wordt naar voor u interessante sites, betekent dit niet dat Progress Uitzendbureau B.V. verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan, noch dat haar functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers op enigerlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze andere sites of daarin opgenomen informatie.